Lepidoptera - Sommerfugler
Lasiocampoidea - Ekte spinnere

Sist oppdatert: 13.08.2008

 


Lasiocampidae - Ekte spinnere

Poecilocampinae
Høstspinner - Poecilocampa populi (Svenska: Poppelspinnare English: December Moth Dansk: Poppelspinder)
Høstspinner (Poecilocampa populi)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
03.09.2006
Foto: John Martin Mjelde

Høstspinner (Poecilocampa populi)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
29.09.2006
Foto: MM

Hagtornspinner - Trichiura crataegi (Svenska: Hagtornspinnare English: Pale Eggar)
Hagtornspinner (Trichiura crataegi)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
20.08.2007
Foto: MM
Rødlistekategori 2006: VU

Hagtornspinner (Trichiura crataegi)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
22.09.2006
Foto: MM

Lasiocampinae
Dvergbjørkspinner - Eriogaster arbusculae (Svenska: Dvärgbjörkspinnare)
Dvergbjørkspinner (Eriogaster arbusculae)

Hjerkinnsholen, Dovre,
Oppland
23.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Okergul ringspinner - Malacosoma neustria (Svenska: Hedringspinnare English: Lackey Dansk: Ringspinder)
Okergul ringspinner (Malacosoma neustria)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
09.08.2008
Foto: John Martin Mjelde

Eikespinner - Lasiocampa quercus (Svenska: Ekspinnare English: Oak Eggar Dansk: Egespinder)
Eikespinner (Lasiocampa quercus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
03.07.2007
Foto: MM

Eikespinner (Lasiocampa quercus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
05.04.2008
Foto: MM

Eikespinner (Lasiocampa quercus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
05.04.2008
Foto: MM

Bringebærspinner - Macrothylacia rubi (Svenska: Gräsulv English: Fox Moth Dansk: Brombærspinder)
Bringebærspinner (Macrothylacia rubi)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
24.05.2007
Foto: MM

Bringebærspinner (Macrothylacia rubi)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
28.09.2007
Foto: MM

Furuspinner - Dendrolimus pini (Svenska: Tallspinnare English: Pine-tree Lappet Dansk: Fyrrespinder)
Furuspinner (Dendrolimus pini)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
02.08.2007
Foto: MM

Furuspinner (Dendrolimus pini)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
25.07.2007
Foto: MM

Rødbrun bladspinner - Phyllodesma ilicifolia (Svenska: Rödbrun bladspinnare English: Small Lappet)
Rødbrun bladspinner (Phyllodesma ilicifolia)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
24.04.2007
Foto: MM

Rødbrun bladspinner (Phyllodesma ilicifolia)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
26.04.2007
Foto: MM
Copyright © John Martin Mjelde