Aves - Fugler
Anseriformes - Andefugler

Sist oppdatert: 16.06.2012

 


Anserinae - Svaner og gjess

Knoppsvane - Cygnus olor (Svenska: Knölsvan English: Mute Swan Dansk: Knopsvane)
Knoppsvane (Cygnus olor)

Kadettangen, Sandvika, Bærum,
Akershus
05.03.2005
Foto: John Martin Mjelde
Ad ♂

Knoppsvane (Cygnus olor)

Østensjøvannet,
Oslo
25.04.2004
Foto: John Martin Mjelde
Ad

Knoppsvane (Cygnus olor)

Østensjøvannet,
Oslo
03.04.2004
Foto: John Martin Mjelde
Ad

Knoppsvane (Cygnus olor)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
14.12.2008
Foto: John Martin Mjelde
1k

Knoppsvane (Cygnus olor)

Kadettangen, Sandvika, Bærum,
Akershus
13.04.2004
Foto: John Martin Mjelde
2k


Til toppen

Sangsvane - Cygnus cygnus (Svenska: Sångsvan English: Whooper Swan Dansk: Sangsvane)
Sangsvane (Cygnus cygnus)

Mølen, Larvik,
Vestfold
13.04.2006
Foto: John Martin Mjelde
Ad+1k

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Mjær, Enebakk, Bærum,
Akershus
22.01.2006
Foto: John Martin Mjelde
Ad

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Mjær, Enebakk, Bærum,
Akershus
22.01.2006
Foto: John Martin Mjelde
Ad

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Mjær, Enebakk, Bærum,
Akershus
22.01.2006
Foto: John Martin Mjelde
Ad

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
27.03.2004
Foto: John Martin Mjelde
Ad+1k

Sædgås - Anser fabalis (English: Bean Goose Dansk: Sädgås)
Sædgås (Anser fabalis)

Kadettangen, Sandvika, Bærum,
Akershus
18.12.2011
Foto: John Martin Mjelde

Sædgås (Anser fabalis)

Kjelle, Aurskog,
Akershus
06.04.2009
Foto: John Martin Mjelde

Sædgås (Anser fabalis)

Kjelle, Aurskog,
Akershus
06.04.2009
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Kortnebbgås - Anser brachyrhynchus (Svenska: Spetsbergsgås English: Pink-footed Goose Dansk: Kortnæbbet gås)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
19.04.2006
Foto: John Martin Mjelde

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

Frognerparken,
Oslo
22.05.2004
Foto: John Martin Mjelde

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

Frognerparken,
Oslo
22.05.2004
Foto: John Martin Mjelde

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
20.04.2008
Foto: John Martin Mjelde

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

Ilene, Tønsberg,
Vestfold
17.09.2005
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Tundragås - Anser albifrons (Svenska: Bläsgås English: Greater White-fronted Goose Dansk: Blisgås)
Tundragås (Anser albifrons)

Østensjøvannet,
Oslo
29.04.2010
Foto: John Martin Mjelde
ssp. albifrons

Tundragås (Anser albifrons)

Østensjøvannet,
Oslo
29.04.2010
Foto: John Martin Mjelde
ssp. albifrons


Til toppen

Grågås - Anser anser (Svenska: Grågås English: Greylag Goose Dansk: Grågås)
Grågås (Anser anser)

Østensjøvannet,
Oslo
16.11.2003
Foto: John Martin Mjelde

Grågås (Anser anser)

Østensjøvannet,
Oslo
20.03.2004
Foto: John Martin Mjelde

Grågås (Anser anser)

Østensjøvannet,
Oslo
20.05.2004
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Grågås x Kanadagås - Anser anser x Branta canadensis (Svenska: Grågås x Kanadagås English: Greylag Goose x Canada Goose Dansk: Grågås x Canadagås)
Grågås x Kanadagås (Anser anser x Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
20.05.2004
Foto: John Martin Mjelde
Eller er det tundragås i blandingen?

Grågås x Kanadagås (Anser anser x Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
20.05.2004
Foto: John Martin Mjelde
Eller er det tundragås i blandingen?

Grågås x Kanadagås (Anser anser x Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
20.03.2004
Foto: John Martin Mjelde
Eller er det tundragås i blandingen?

Grågås x Kanadagås (Anser anser x Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
20.03.2004
Foto: John Martin Mjelde
Eller er det tundragås i blandingen?


Til toppen

Stripegås - Anser indicus (Svenska: Stripgås English: Bar-headed Goose Dansk: Indisk Gås)
Stripegås (Anser indicus)

Østensjøvannet,
Oslo
28.05.2010
Foto: John Martin Mjelde

Snøgås - Chen caerulescens (Anser caerulescens) (Svenska: Snögås English: Snow Goose Dansk: Snegås)
Snøgås (Chen caerulescens)

Østensjøvannet,
Oslo
09.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Snøgås (Chen caerulescens)

Østensjøvannet,
Oslo
09.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Snøgås (Chen caerulescens)

Østensjøvannet,
Oslo
09.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Snøgås (Chen caerulescens)

Østensjøvannet,
Oslo
09.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Snøgås (Chen caerulescens)

Østensjøvannet,
Oslo
09.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Kanadagås - Branta Branta canadensis (Svenska: Kanadagås English: Canada Goose Dansk: Canadagås)
Kanadagås (Branta Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
23.12.2003
Foto: John Martin Mjelde

Kanadagås (Branta Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
23.12.2003
Foto: John Martin Mjelde

Kanadagås (Branta Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
16.05.2004
Foto: John Martin Mjelde

Kanadagås (Branta Branta canadensis)

Østensjøvannet,
Oslo
16.05.2004
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Snøgås x Hvitkinngås - Branta leucopsis x Chen caerulescens (Svenska: Snögås x Vitkindad gås English: Snow Goose x Barnacle Goose Dansk: Snegås x Bramgås)
Snøgås x Hvitkinngås (Branta leucopsis x Chen caerulescens)

Frognerkilen,
Oslo
05.07.2005
Foto: John Martin Mjelde

Snøgås x Hvitkinngås (Branta leucopsis x Chen caerulescens)

Frognerkilen,
Oslo
05.07.2005
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Hvitkinngås - Branta leucopsis (Svenska: Vitkindad gås English: Barnacle Goose Dansk: Bramgås)
Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Østensjøvannet,
Oslo
03.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Østensjøvannet,
Oslo
03.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Østensjøvannet,
Oslo
23.12.2003
Foto: John Martin Mjelde

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Frognerkilen,
Oslo
05.07.2005
Foto: John Martin Mjelde

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Frognerkilen,
Oslo
05.07.2005
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Ringgås - Branta bernicla (Svenska: Prutgås English: Brent Goose Dansk: Knortegås)
Ringgås (Branta bernicla)

Storøya, Fornebu, Bærum,
Akershus
27.05.2006
Foto: John Martin Mjelde
Ad mørkbuket/bernicla

Ringgås (Branta bernicla)

Storøya, Fornebu, Bærum,
Akershus
27.05.2006
Foto: John Martin Mjelde
Ad mørkbuket/bernicla


Til toppen

Rødhalsgås - Branta ruficolis (English: Red-breasted Goose)
Rødhalsgås (Branta ruficolis)

Fornebu, Bærum,
Akershus
13.06.2012
Foto: John Martin Mjelde

Rødhalsgås (Branta ruficolis)

Fornebu, Bærum,
Akershus
13.06.2012
Foto: John Martin Mjelde

Rødhalsgås (Branta ruficolis)

Fornebu, Bærum,
Akershus
13.06.2012
Foto: John Martin Mjelde

Rødhalsgås (Branta ruficolis)

Fornebu, Bærum,
Akershus
13.06.2012
Foto: John Martin Mjelde
Copyright © John Martin Mjelde