Lepidoptera - Sommerfugler
Papilionoidea - Dagsommerfugler

Sist oppdatert: 03.07.2008

 


Hesperinae

Timoteismyger - Thymelicus lineola (Svenska: Mindre tåtelsmygare English: European Skipper Dansk: Streg-bredpande)
Timoteismyger (Thymelicus lineola)

Skåne
01.08.2006
Foto: MM
Rødlistet

Timoteismyger (Thymelicus lineola)

Skåne
01.08.2006
Foto: MM
Rødlistet

Kommasmyger - Hesperia comma (Svenska: Silversmygare English: Silver-spotted Skipper Dansk: Kommabredpande)
Kommasmyger (Hesperia comma)

Grimsdalen, Dovre,
Oppland
07.07.2007
Foto: John Martin Mjelde

Engsmyger - Ochlodes sylvanus (Svenska: Ängssmygare English: Large Skipper Dansk: Stor bredpande)
Engsmyger (Ochlodes sylvanus)

Dælivann, Bærum,
Akershus
29.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Engsmyger (Ochlodes sylvanus)

Maridalen (Dausjøelva),
Oslo
03.07.2008
Foto: John Martin Mjelde

Engsmyger (Ochlodes sylvanus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
07.07.2006
Foto: MM

Engsmyger (Ochlodes sylvanus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
07.07.2006
Foto: MM
Copyright © John Martin Mjelde