Insecta - Insekter
Diptera - Tovinger

Sist oppdatert: 21.07.2016

 


Syrphidae - Blomsterfluer

Syrphinae
Hvitfotblomsterflue - Platycheirus albimanus
Hvitfotblomsterflue (Platycheirus albimanus)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
11.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hann

Hvitfotblomsterflue (Platycheirus albimanus)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
11.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hann

Hvitfotblomsterflue (Platycheirus albimanus)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
11.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hann


Til toppen

Sivfotblomsterflue? - Platycheirus europaeus?
Sivfotblomsterflue? (Platycheirus europaeus?)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Sivfotblomsterflue? (Platycheirus europaeus?)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Sivfotblomsterflue? (Platycheirus europaeus?)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Tobåndet vepseblomsterflue - Chrysotoxum bicinctum
Tobåndet vepseblomsterflue (Chrysotoxum bicinctum)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
16.07.2016
Foto: John Martin Mjelde

Liten hageblomsterflue? - Syrphus vitripennis?
Liten hageblomsterflue? (Syrphus vitripennis?)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hann


Til toppen

Håret hageblomsterflue? - Syrphus torvus?
Håret hageblomsterflue? (Syrphus torvus?)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
11.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hann

Håret hageblomsterflue? (Syrphus torvus?)

Maridalen (Skjerven),
Oslo
12.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Håret hageblomsterflue? (Syrphus torvus?)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Håret hageblomsterflue? (Syrphus torvus?)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Vanlig markblomsterflue - Eupeodes corollae (Dansk: Almindelig marksvirreflue)
Vanlig markblomsterflue (Eupeodes corollae)

Maridalen (Hønefot),
Oslo
10.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Vanlig markblomsterflue (Eupeodes corollae)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
11.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Vanlig markblomsterflue (Eupeodes corollae)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
11.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Kølleflekket skogblomsterflue - Dasysyrphus friuliensis
Kølleflekket skogblomsterflue (Dasysyrphus friuliensis)

Grønbogen, Dovre,
Oppland
25.06.2010
Foto: John Martin Mjelde

Kølleflekket skogblomsterflue (Dasysyrphus friuliensis)

Grønbogen, Dovre,
Oppland
25.06.2010
Foto: John Martin Mjelde

Kølleflekket skogblomsterflue (Dasysyrphus friuliensis)

Grønbogen, Dovre,
Oppland
25.06.2010
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Praktskogblomsterflue - Dasysyrphus venustus (Dansk: Smuk skovsvirreflue)
Praktskogblomsterflue (Dasysyrphus venustus)

Maridalen (Skjerven),
Oslo
12.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Praktskogblomsterflue (Dasysyrphus venustus)

Maridalen (Skjerven),
Oslo
12.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Praktskogblomsterflue (Dasysyrphus venustus)

Maridalen (Skjerven),
Oslo
12.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Praktskogblomsterflue (Dasysyrphus venustus)

Maridalen (Skjerven),
Oslo
12.05.2008
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Trebåndet skogblomsterflue - Dasysyrphus tricinctus (Dansk: Bredbåndet skovsvirreflue)
Trebåndet skogblomsterflue (Dasysyrphus tricinctus)

Maridalen (Nes),
Oslo
05.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Gulhåret lykteblomsterflue - Leucozona lucorum (Dansk: Hvidplettet svirreflue)
Gulhåret lykteblomsterflue (Leucozona lucorum)

Maridalen (Nes),
Oslo
05.06.2008
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Lys lykteblomsterflue - Leucozona glaucia
Lys lykteblomsterflue (Leucozona glaucia)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
10.07.2016
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Mørk lykteblomsterflue - Leucozona glaucia
Mørk lykteblomsterflue (Leucozona glaucia)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
10.07.2016
Foto: John Martin Mjelde

Mørk lykteblomsterflue (Leucozona glaucia)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
10.07.2016
Foto: John Martin Mjelde

Gulbåndet krattblomsterflue - Meliscaeva cinctella
Gulbåndet krattblomsterflue (Meliscaeva cinctella)

Maridalen (Hønefot),
Oslo
20.06.2010
Foto: John Martin Mjelde

Triangelkrattblomsterflue - Meligramma triangulifera
Triangelkrattblomsterflue (Meligramma triangulifera)

Maridalen (Hønefot),
Oslo
20.06.2010
Foto: John Martin Mjelde

Flekket buskblomsterflue? - Parasyrphus punctulatus?
Flekket buskblomsterflue? (Parasyrphus punctulatus?)

Maridalen (Nes),
Oslo
05.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Dobbeltbåndet blomsterflue - Episyrphus balteatus (Dansk: Dobbeltbåndet svirreflue)
Dobbeltbåndet blomsterflue (Episyrphus balteatus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
15.09.2007
Foto: MM

Dobbeltbåndet blomsterflue (Episyrphus balteatus)

Dælivann, Bærum,
Akershus
29.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue - Sphaerophoria scripta (Dansk: Alminnelig kuglebærerflue)
Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Maridalen (Nes),
Oslo
15.07.2007
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
18.05.2008
Foto: John Martin Mjelde

Stor kulehaleflue (Sphaerophoria scripta)

Lilløyplassen, Fornebu, Bærum,
Akershus
31.05.2008
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Myrkulehaleflue? - Sphaerophoria fatarum?
Myrkulehaleflue? (Sphaerophoria fatarum?)

Rv 29 (Slåe), Folldal,
Hedmark
16.06.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Myrkulehaleflue? (Sphaerophoria fatarum?)

Rv 29 (Slåe), Folldal,
Hedmark
16.06.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Lang gressblomsterflue - Melanostoma scalare
Lang gressblomsterflue (Melanostoma scalare)

Grønbogen, Dovre,
Oppland
21.06.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Lang gressblomsterflue (Melanostoma scalare)

Grønbogen, Dovre,
Oppland
21.06.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Lang gressblomsterflue (Melanostoma scalare)

Grønbogen, Dovre,
Oppland
21.06.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Eristalinae
Sibirmidjeblomsterflue - Sphegina sibirica (Svenska: Sibirisk midjeblomfluga)
Sibirmidjeblomsterflue (Sphegina sibirica)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
04.06.2016
Foto: John Martin Mjelde

Geithamsblomsterflue - Volucella inanis (Dansk: Gul humlesvirreflue)
Geithamsblomsterflue (Volucella inanis)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
17.08.2007
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Hvitbåndet humleblomsterflue - Volucella pellucens (Dansk: Hvidbåndet humlesvirreflue)
Hvitbåndet humleblomsterflue (Volucella pellucens)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
20.07.2007
Foto: John Martin Mjelde

Hvitbåndet humleblomsterflue (Volucella pellucens)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
20.07.2007
Foto: John Martin Mjelde

Hvitbåndet humleblomsterflue (Volucella pellucens)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
20.07.2007
Foto: John Martin Mjelde

Myrtigerflue - Sericomyia silentis
Myrtigerflue (Sericomyia silentis)

Maridalen (Dausjøelva),
Oslo
28.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Myrtigerflue (Sericomyia silentis)

Maridalen (Dausjøelva),
Oslo
28.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Vanlig narsissflue - Merodon equestris (Dansk: Stor narcisflue)
Vanlig narsissflue (Merodon equestris)

Dælivann, Bærum,
Akershus
29.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Helophilus intricaria
 (Helophilus intricaria)

Prinsdal,
Oslo
15.08.2010
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Vanlig solflue - Helophilus pendulus (Dansk: Almindelig sumpsvirreflue)
Vanlig solflue (Helophilus pendulus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
20.05.2008
Foto: MM

Vanlig solflue (Helophilus pendulus)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
20.05.2008
Foto: MM

Vanlig solflue (Helophilus pendulus)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
30.08.2008
Foto: John Martin Mjelde

Dødningehodeblomsterflue - Myathropa florea (Dansk: Dødningehoved-svirreflue)
Dødningehodeblomsterflue  (Myathropa florea)

Maridalen (Dausjøelva),
Oslo
28.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Eristalis intricaria
 (Eristalis intricaria)

Prinsdal,
Oslo
15.08.2010
Foto: John Martin Mjelde

 (Eristalis intricaria)

Prinsdal,
Oslo
15.08.2010
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Blank droneflue - Eristalis rupium
Blank droneflue (Eristalis rupium)

Dombås, Dovre,
Oppland
07.08.2010
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Rødfotdroneflue - Eristalis cryptarum
Rødfotdroneflue (Eristalis cryptarum)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
15.07.2016
Foto: John Martin Mjelde

Rødfotdroneflue (Eristalis cryptarum)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
15.07.2016
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Liten droneflue - Eristalis arbustorum
Liten droneflue (Eristalis arbustorum)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
22.08.2015
Foto: John Martin Mjelde
Hann

Liten droneflue (Eristalis arbustorum)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
15.09.2007
Foto: MM
Hunn usikker bestemmelse


Til toppen

Engdroneflue? - Eristalis interrupta? (Dansk: Mark-dyndflue)
Engdroneflue? (Eristalis interrupta?)

Maridalen (Nes),
Oslo
15.07.2007
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Engdroneflue? (Eristalis interrupta?)

Maridalen (Skjerven),
Oslo
12.05.2008
Foto: John Martin Mjelde
Hunn

Vanlig vedblomsterflue - Xylota segnis (Dansk: Almindelig træsvirreflue)
Vanlig vedblomsterflue (Xylota segnis)

Dælivann, Bærum,
Akershus
29.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Rødhalet råtevedblomsterflue - Brachypalpoides lentus (Svenska: Röd mulmblomfluga Dansk: Rød træsmuldsvirreflue)
Rødhalet råtevedblomsterflue (Brachypalpoides lentus)

Maridalen (Nes),
Oslo
05.06.2008
Foto: John Martin Mjelde

Vepsetreblomsterflue - Temnostoma vespiforme
Vepsetreblomsterflue (Temnostoma vespiforme)

Ytre Enebakk, Enebakk,
Akershus
11.07.2015
Foto: John Martin Mjelde
Copyright © John Martin Mjelde