Aves - Fugler
Passeriformes - Spurvefugler

Sist oppdatert: 25.03.2009

 


Motacillidae - Erler og piplerker

Trepiplerke - Anthus trivialis (Svenska: Trädpiplärka English: Tree Pipit Dansk: Skovpiber)
Trepiplerke (Anthus trivialis)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
09.09.2006
Foto: John Martin Mjelde

Trepiplerke (Anthus trivialis)

Storøykilen, Fornebu, Bærum,
Akershus
09.09.2006
Foto: John Martin Mjelde

Trepiplerke (Anthus trivialis)

Kynndalen, Elverum,
Hedmark
26.05.2006
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Heipiplerke - Anthus pratensis (Svenska: Ängspiplärka English: Meadow Pipit Dansk: Engpiber)
Heipiplerke (Anthus pratensis)

Jomfruland, Kragerø,
Telemark
14.04.2006
Foto: John Martin Mjelde

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Jomfruland, Kragerø,
Telemark
14.04.2006
Foto: John Martin Mjelde

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Jomfruland, Kragerø,
Telemark
14.04.2006
Foto: John Martin Mjelde

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Fokstumyrene, Dovre,
Oppland
03.06.2004
Foto: John Martin Mjelde

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Fokstumyrene, Dovre,
Oppland
03.06.2004
Foto: John Martin Mjelde

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Fokstumyrene, Dovre,
Oppland
31.07.2004
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Skjærpiplerke - Anthus petrosus (Svenska: Skärpiplärka English: Rock Pipit Dansk: Skærpiber)
Skjærpiplerke (Anthus petrosus)

Runde, Herøy,
Møre og Romsdal
19.06.2005
Foto: John Martin Mjelde

Skjærpiplerke (Anthus petrosus)

Runde, Herøy,
Møre og Romsdal
19.06.2005
Foto: John Martin Mjelde

Gulerle - Motacilla flava (Svenska: Gulärla English: Yellow Wagtail Dansk: Gul Vipstjert)
Gulerle (Motacilla flava)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
14.06.2006
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. thunbergi

Gulerle (Motacilla flava)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
03.07.2003
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. thunbergi

Gulerle (Motacilla flava)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
03.07.2003
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. thunbergi

Gulerle (Motacilla flava)

Lågendeltaet, Lillehammer,
Oppland
17.05.2005
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. thunbergi

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
30.05.2006
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. flava

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
30.05.2006
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. flava

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
09.07.2005
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. thunbergi

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. thunbergi

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde
♂ ssp. thunbergi

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde
ssp. flavissima?

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
04.08.2005
Foto: John Martin Mjelde

Gulerle (Motacilla flava)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
04.08.2005
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Vintererle - Motacilla cinerea (Svenska: Forsärla English: Grey Wagtail Dansk: Bjergvipstjert)
Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde

Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde

Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde

Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde

Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde

Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde

Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde

Vintererle (Motacilla cinerea)

Akerselva ved Torshov,
Oslo
03.04.2005
Foto: John Martin Mjelde


Til toppen

Linerle - Motacilla alba (Svenska: Sädesärla English: White Wagtail Dansk: Hvid Vipstjert )
Linerle (Motacilla alba)

Dovrefjell, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Linerle (Motacilla alba)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
25.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Linerle (Motacilla alba)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
25.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Linerle (Motacilla alba)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
17.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Linerle (Motacilla alba)

Neslandsvatn, Drangedal,
Telemark
17.04.2004
Foto: John Martin Mjelde

Linerle (Motacilla alba)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
31.07.2004
Foto: John Martin Mjelde

Linerle (Motacilla alba)

Østensjøvannet,
Oslo
10.05.2006
Foto: John Martin Mjelde

Linerle (Motacilla alba)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde
1k

Linerle (Motacilla alba)

Årnestangen, Rælingen,
Akershus
23.08.2004
Foto: John Martin Mjelde
1k

Linerle (Motacilla alba)

Østensjøvannet,
Oslo
01.07.2005
Foto: John Martin Mjelde
1k

Linerle (Motacilla alba)

Østensjøvannet,
Oslo
25.03.2009
Foto: John Martin Mjelde
ssp. yarrellii

Linerle (Motacilla alba)

Østensjøvannet,
Oslo
25.03.2009
Foto: John Martin Mjelde
ssp. yarrellii

Linerle (Motacilla alba)

Østensjøvannet,
Oslo
25.03.2009
Foto: John Martin Mjelde
ssp. yarrellii
Copyright © John Martin Mjelde