Aves - Fugler
Passeriformes - Spurvefugler

Sist oppdatert: 16.05.2005

 


Prunellidae - Jernspurver

Jernspurv - Prunella modularis (Svenska: Järnsparv English: Hedge Accentor Dansk: Jernspurv)
Jernspurv (Prunella modularis)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Jernspurv (Prunella modularis)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Jernspurv (Prunella modularis)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Jernspurv (Prunella modularis)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Jernspurv (Prunella modularis)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
08.05.2005
Foto: John Martin Mjelde
Copyright © John Martin Mjelde