Amphibia - Amfibier
Anura - Frosker og padder

Sist oppdatert: 25.04.2011

 


Bufonoidae - Paddefamilien

Padde - Bufo bufo
Padde (Bufo bufo)

Maridalen (Dausjøelva),
Oslo
25.04.2011
Foto: John Martin Mjelde
Copyright © John Martin Mjelde