Amphibia - Amfibier
Anura - Frosker og padder

Sist oppdatert: 25.04.2011

 


Ranidae - Paddefamilien

Buttsnutefrosk - Rana temporaria
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)

Maridalen (Dausjøelva),
Oslo
25.04.2011
Foto: John Martin Mjelde




Copyright © John Martin Mjelde