Aves - Fugler
Passeriformes - Spurvefugler

Sist oppdatert: 13.04.2009


Emberizidae - Buskspurver

Lappspurv - Calcarius lapponicus
Lappspurv (Calcarius lapponicus)
Del på Facebook
  
English: Lapland Longspur
Svensk:Lappsparv
Dansk:Laplandsværling
Sted:Nansenparken, Fornebu
Komm.:Bærum
Fylke:Akershus
Dato:12.04.2009
Foto:John Martin Mjelde
Lappspurv (Calcarius lapponicus)

Nansenparken, Fornebu, Bærum,
Akershus
12.04.2009
Foto: John Martin Mjelde

Lappspurv (Calcarius lapponicus)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Lappspurv (Calcarius lapponicus)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Lappspurv (Calcarius lapponicus)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Lappspurv (Calcarius lapponicus)

Hjerkinn, Dovre,
Oppland
16.05.2005
Foto: John Martin Mjelde

Neste
Copyright © John Martin Mjelde